Certificări GUNA

Guna S.P.A. a obținut certificarea ISO 9001: 2008 – ISO 13485: 2012

Guna a început să optimizeze procesele de producție și este încântată să anunțe că efortul de a implementa un management „de înaltă calitate” a avut succes.

Calitatea proceselor de producție s-a îmbunătățit datorită „Certificării de calitate a tuturor activităților desfășurate de GUNA”.

Întrucât Guna respectă zilnic cerințele de bune practici de fabricație, a obținut UNI EN ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calității cu privire la procesele enumerate mai jos:

  • Proiectare, Producție și Comercializare de medicamente Homeopate și suplimente dietetice, produse Cosmetice și Dispozitive medicale;
  • Proiectare, Redactare, Editare și Comercializare de produse editoriale;
  • Organizarea și furnizarea de evenimente educaționale în domeniul medico-științific.

Proiectarea include toate etapele Cercetării și Dezvoltării.

GUNA a obținut, de asemenea, certificarea UNI CEI EN ISO 13485: 2012 Managementul Sistemelor Dispozitivelor Medicale de Calitate pentru procesele enumerate mai jos:

Producția și Comercializarea Dispozitivelor Medicale pentru aplicare injectabilă și pentru aplicarea pe membrane mucoase.

PRODUCȚIE

G.M.P. (Good Manufacturing Practice), Certificare de Bune Practici de Fabricație

Produsele GUNA sunt fabricate în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate, respectând cu strictețe Bune Practici de Fabricație. Tehnologiile de fabricație utilizate în laboratoarele GUNA se îmbunătățesc din ce în ce mai mult. Guna folosește instrumente de gestionare a riscurilor pentru a integra sistemele de calitate cu reglementările de bune practici de fabricație pentru a stimula inovația din punct de vedere al producției și tehnologiei.

ASIGURAREA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII

Obiectivele GUNA și provocările zilnice

Factorii cruciali pentru succesul GUNA sunt standardele înalte de calitate, protecția mediului și siguranța și concentrarea pe nevoile clienților. Un sistem integrat larg de management al calității asigură respectarea tuturor reglementărilor internaționale aplicabile și ajută la îmbunătățirea calității produselor și la optimizarea proceselor, respectând în același timp aspectele cu privire la sănătate, siguranță și mediu.

Controlul tuturor substanțelor utilizate

Cu ajutorul metodelor de control în conformitate cu Bunele Practici de Fabricație, toate materiile prime și alte ingrediente, produsele finite și materialele de ambalare sunt supuse controlului de calitate care, înainte de a autoriza utilizarea acestora, examinează puritatea, compoziția, data de expirare, respectarea standardelor internaționale și / sau naționale. Această procedură este deosebit de crucială atunci când se utilizează ingrediente de origine naturală, a căror utilizare trebuie neapărat reglementată pentru a asigura un nivel de calitate constant și bun. Liderii „Sistemului de Asigurare a Calității” sprijină GUNA la nivel mondial pentru a asigura calitatea înaltă a produselor sale. De asemenea, asigură respectarea procedurilor standard și aplicarea reglementărilor internaționale.

Codul furnizorului de etică în afaceri

Sistemul de management al calității GUNA prevede o procedură specifică pentru

Selectarea și evaluarea furnizorilor care pun la dispoziție cerințele și caracteristicile pe care trebuie să le aibă, cu accent special pe furnizorii care au un impact direct asupra calității produsului, adică furnizorii de materii prime, materiale de ambalare și Subcontractanți.

Pentru a sprijini această procedură, GUNA a elaborat, de asemenea, un „Cod de etică a furnizorilor”, la care trebuie să se conformeze astfel încât să stabilească un parteneriat proactiv – cu posibila îndrumare de către GUNA – pentru a menține o „rețea de calitate superioară” de la începutul până la sfârșitul proceselor efectuate.

Angajamentul Guna față de pacienți

Membrii personalului nostru știu că au o dublă responsabilitate. Pe de o parte, calitatea produselor trebuie gestionată în funcție de nevoile pacienților și ale medicilor. Pe de altă parte, trebuie să respectăm întotdeauna strict reglementările industriei farmaceutice.

Acesta este motivul pentru care GUNA aplică o politică zilnică de management al calității în conformitate cu cerințele de bune practici de fabricație și sisteme internaționale de management al calității, confirmate și certificate în UNI EN ISO 9001: 2008.

Sarcina menționată nu implică doar o responsabilitate uriașă, ci , de asemenea, ajută GUNA să își mențină succesul constant în timp.